ЦЕНИ 

ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

Бланкови документи:  лична карта, свидетелство за съдимост, смъртен акт, удостоверение за наследници, за граждански брак, за идентичност на имена, за постоянен адрес, за раждане, за родствени връзки, за семейно положение; 

 

Типови документи: CV, акад.справка, дипломи, декларация за дете, декларация пред нотариус, актуално състояние, имунизационен паспорт, кръщелно свидетелство, медицинско свидетелство, пълномощни, свидетелство за професионална квалификация, служебна бележка, студентско уверение, удостоверение от КАТ, НАП, Полиция, НОИ, банка и Агенция по вписванията, удостоверение за завършен клас, за образователна степен, за църковен брак;

 

Специализирани документи: епикриза, икономическа документация, медициска документация, медицински свидетелства, ТЕЛК, техническа документация, правна документация, нотариален акт, протокол от полиция,  счетоводен баланс, съдебно решение, съдебно удостоверение.

* Посочените цени са за превод на 1 стандартна страница от 1800 знака, измерени чрез опция Tools/word count/characters with spaces;

 

** Отстъпки за количество: над 50 стр 4 %, над 100 стр 5 %, над 200 стр 10 % и за по-голям обем по договаряне;

 

*** За конкретна оферта в рамките на 1 астрономически час, моля, свържете се с нас по имейл и ни представете документите сканирани/снимани или в DOC/PDF формат;

 

**** Документите, които не подлежат на заверка и легализация трябва да ни се предоставят по имейла в 3 дневен срок  от получаването на офертата. За Ваше удобство и максимална бързина, оригиналите и заверените им преводи се взимат и доставят до удобен за Вас адрес. За повече информация, моля, изпратете запитване чрез сайта, по имейла или по телефона, за да бъдете консултирани от наш служител;

 

***** Указаните по-горе срокове са условни. 

УСТНИ ПРЕВОДИ

Обща тематика: неформални разговори;

Специализирана тематика: бизнес, право, банково дело и финанси, медицина, информационни технологии, маркетинг.

               * Цената е за превод с продължителност 1 астрономически час.

            

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

 За повече информация и цени, моля свържете се с агенцията.