ЦЕНИ 

ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

БЛАНКОВИ ДОКУМЕНТИ                                                                                                            

Лична карта, свидетелство за съдимост, смъртен акт, удостоверение за наследници, за граждански брак, за идентичност на имена, за постоянен адрес, за раждане, за родствени връзки, за семейно положение;                                                                         

 

ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ                                                                  

Автобиография, акад.справка, дипломи, декларация за дете, декларация пред нотариус, актуално състояние, имунизационен паспорт, кръщелно свидетелство, медицинско свидетелство, пълномощни, свидетелство за професионална квалификация, служебна бележка, студентско уверение, удостоверение от КАТ, НАП, Полиция, НОИ, банка и Агенция по вписванията, удостоверение за завършен клас, за образователна степен, за църковен брак;

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДОКУМЕНТИ                                                                                        

Епикриза, икономическа документация, медициска документация, медицински свидетелства, ТЕЛК, техническа документация, правна документация, нотариален акт, протокол от полиция,  счетоводен баланс, съдебно решение, съдебно удостоверение.                                                                     

* Посочените цени са за превод на 1 стандартна страница от 1800 знака, измерени чрез опция Tools/word count/characters with spaces;

 

** Отстъпки за количество: над 50 стр 4 %, над 100 стр 5 %, над 200 стр 10 % и за по-голям обем по договаряне;

 

*** За конкретна оферта в рамките на 1 астрономически час, моля, свържете се с нас по имейл и ни представете документите сканирани/снимани или в DOC/PDF формат;

 

**** Документите, които не подлежат на заверка и легализация трябва да ни се предоставят по имейла след получаването на офертата. За Ваше удобство и максимална бързина, оригиналите и заверените им преводи могат да се вземат и доставят до удобен за Вас адрес. За повече информация, моля, изпратете запитване чрез сайта, по имейла или по телефона, за да бъдете консултирани от наш служител.

УСТНИ ПРЕВОДИ

 

ОБЩА ТЕМАТИКА

Неформални разговори

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕМАТИКА

Бизнес, право, банково дело и финанси, медицина, информационни технологии, маркетинг     

* Цената е за превод с продължителност 1 астрономически час.

            

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

* Нотариалните такси се изчисляват според Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.